Jaar van de otter

OVER CALUTRA

Over CaLutra

CaLutra is de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging.

De Bever (Castor fiber) heeft weer voet aan de grond in Nederland! Na de eerste herintroducties van de soort in 1988 in De Biesbosch – en meerdere uitzettingen later – is de bever een onmiskenbaar onderdeel van onze zoogdierfauna geworden. De bever wordt nu ook steeds vaker buiten de kerngebieden van de ‘uitzetlocaties’ gesignaleerd. Die steeds groter wordende verspreiding brengt de behoefte mee om de ontwikkeling van de bever in Nederland goed te volgen. CaLutra Nederland geeft daar vorm aan.

Ook de Otter (Lutra lutra) begint zich steeds verder over Nederland te verspreiden. Na de herintroductie van de otter in De Wieden/ Weerribben/ Rottige Meethe begin deze eeuw en het opduiken van een vrouwtje met jongen rond Doesburg, duiken de laatste jaren op steeds meer plaatsen onverwacht otters op. Zeker na het stopzetten van de betaalde monitoring van de otterpopulatie, steeg de vraag naar een door vrijwilligers gedragen netwerk om de groeiende verspreiding van de otter in kaart te brengen en in de gaten te houden. CaLutra is er in geslaagd om zo’n netwerk op te zetten en draait inmiddels voor de otter net zo goed als voor de bever.

Lees meer over de doelstellingen van CaLutra.