Jaar van de otter

Ottersymposium 3 december

Op 3 december is het afsluitende event van het Jaar van de Otter. Wat een geweldig jaar, waarin veel gedaan is rondom de otter in Nederland (en België). Het ottersymposium is onderdeel van de Marterdag.

De veelzijdigheid aan marterachtigen in Nederland is fascinerend, maar hun toekomst behoeft aandacht. Er is voor marterachtigen veel minder aandacht voor sommige andere roofdieren. Als er al aandacht is voor de grootste groep roofdieren, dan gaat het al snel over schade en overlast. Ook uit de resultaten van de Roofdierenquiz valt op dat de marters onbekend zijn. Daarom zet de Zoogdiervereniging juist de marterachtigen centraal tijdens een symposium in het Jaar van de Otter.

Tijdens dit symposium zetten we samen met de sprekers de marterachtigen en hun toekomst in Nederland centraal. We praten u in drie parallel lopende sessies bij over nieuwe inzichten rondom de beleidskaders van de marterachtigen, over toonaangevend onderzoek aan marterachtigen in Nederland en uiteraard over inspirerende lezingen over het boegbeeld van de Nederlandse marterachtigen dit jaar; de otter.

Volg het symposium fysiek óf digitaal

Het symposium is fysiek te bezoeken in hotel Van Der Valk te Veenendaal en digitaal via Zoom. Voor de digitale deelnemers geldt dat vragen tijdens de lezingen gesteld kunnen worden via de chat.
De entreeprijs voor de dag is afhankelijk van of u lid danwel vrijwilliger van de Zoogdiervereniging bent, en of u kiest voor fysiek of digitaal. 

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden op: https://www.zoogdiervereniging.nl/marterdag2021