Jaar van de otter

DE OTTER

Lees meer over de otter in Nederland

De Europese otter (Lutra lutra) behoort tot de familie van marterachtigen. Net zoals wezels, steenmarters en dassen. De otter komt oorspronkelijk in bijna heel Europa voor, het grootste gedeelte van Azië en in Noordwest-Afrika.

Na het uitsterven van de otter in 1988 in Nederland is de otter vanaf 2002 uitgezet in o.a. Nationaal Park de Weerribben Wieden (Overijssel). Sindsdien doen we er alles aan om de otter zich hier weer thuis te laten voelen, met succes! Inmiddels verspreiden de otters zich verder door Nederland en zijn er ongeveer 450 otters in het wild.

De otter komt nu vooral voor in Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland. Ook komen de otters voor op specifieke plaatsen in andere provincies. Bekijk de kaart hieronder voor alle locaties. 

Otters kunnen grote afstanden afleggen, het kan dus zo maar zijn dat je ergens anders in Nederland een otter spot. Via www.waarneming.nl kun je doorgeven als jij een otter hebt gespot.

Zo leeft de otter

De otter is een uitstekende zwemmer en kan tot wel 4 minuten onder water blijven. Kleine bubbels met lucht in de vacht isoleren de otter tegen koud water. Tijdens het zwemmen worden oren en neusgaten gesloten. Overdag rust de otter langs dichtbegroeide oevers, dicht struikgewas, boomstronken of wortelstelsels. De otter is vooral ’s nachts actief.

Otters in Europa krijgen meestal jongen in de lente of de zomer. Dit zijn er vaak 2-3. Bij de geboorte zijn ze grijs, blind en hebben ze geen tanden. Otters worden gezoogd tot ze zo’n 16 weken oud zijn. Als ze ongeveer 2 maanden oud zijn hebben ze een volwassen vacht: bruin en waterdicht. Daarmee kunnen de zwemlessen beginnen. Jonge otters kunnen niet meteen goed zwemmen. Ze leren het van hun moeder. 

Na zo’n 10 maanden zijn ze zelfstandig, maar blijven nog een paar maanden bij hun moeder. In het wild worden otters gemiddeld 3 tot 4 jaar oud.

Dit eet de otter

De otter eet voornamelijk vissen kleiner dan 25 cm, zoals paling, baars, snoek, karper en zalm. Hij eet ook amfibieën, watervogels, woelratten, ratten, rivierkreeften, krabben, wormen en grotere insecten. In de winter zoekt de otter zijn voedsel in stromend water of meren met wakken. 

In helder water spoort de otter zijn prooi met zijn ogen op. In troebel water schakelt de otter over op zijn snorharen, waarmee hij de bewegingen van vissen in het water kan voelen. Om zijn prooi te vangen jaagt de otter zijn prooi vaak op naar een stuk riet, zodat het moeilijker kan ontsnappen.

Als de otter iets heeft gevangen, neemt hij de prooi tussen zijn tanden mee om het aan het wateroppervlak op te eten. Grote vissen brengt hij, tegen de borst gedrukt, aan land om daar op te eten. Per dag eet de otter 1 tot 1,5 kilo voedsel, waarvan 80-90% uit vissen bestaat. 

Bedreigingen

Jaarlijks sterven meer dan 100 otters in het verkeer. Andere oorzaken van sterfte zijn watervervuiling en verstrikking in visfuiken. 

Het is belangrijk dat dode otters doorgegeven worden via www.waarneming.nl. Zo kunnen we knelpunten in kaart brengen en samen met de gemeente of het waterschap maatregelen nemen om meer slachtoffers te voorkomen.

Oplossingen

Otters kunnen op verschillende manieren geholpen worden om verkeer te vermijden. Zo kunnen er buizen onder een weg door worden gelegd of loopplanken onder een viaduct worden gehangen. Hiermee hoeft de otter de weg niet over te steken. Soms wordt de otter een handje geholpen om een andere route te vinden met gaas afrastering. 

Infographic

Nog meer weten?

Wil je nog veel meer weten van de otter? Of ben je vanuit je werk bezig met de otter? Bekijk dan de pagina met verdiepende informatie.

DOE OOK MEE

Tijdens het Jaar van de Otter kun je van alles doen om de otter in Nederland te helpen.